×

ثبت نام کلاس های آنلاین

ثبت نام کلاس های آنلاین

لطفا برای ثبت نام کلاس های آنلاین موارد زیر را رعایت نمایید :

زمان ثبت نام شما از مهلت پایان ثبت نام که در اطلاعیه مربوطه اعلام شده است نباید گذشته باشد.

در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجوها  و یا شرکت کننده ها به شما از طریق پنل کاربری ابلاغ خواهد شد تا شهریه را پرداخت نمایید.

شرکت در کلاس فقط برای کسانی که شهریه را پرداخت کنند امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد کلاس منحل خواهد شد.

 

برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود فورم زیر را پر کنید :

 

در صورتی که پیامی درباره کلاس و ثبت نام دارید اینجا بنویسید