×

انتقاد و پیشنهاد

لطفا هرگونه پیشنهادی دارید و یا از مجموعه و یا پرسنل و یا روند کاری انتقادی دارید از طریق این فرم نظر ارزشمند خودتان را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که شکایتی دارید و یا نیاز به برقراری ارتباط اضطراری جهت طرح شکایت و یا در میان گذاشتن مشکلات خاص و اضطراری هستید از طریق

روش های اعلام شده در صفحه قوانین سایت اقدام فرمایید.